logo


Tel.: 732 850 154
E-mail: josef.misun@seznam.cz


"Scientia est potentia - Vědění je moc"

hlavicka

KONVERZACE
A FIREMNÍ KURZY


v anglickém i německém jazyce
pro středně (a více) pokročilé
moderní pojetí

podrobnosti >>

PŘÍPRAVA K MATURITĚ,
NA STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ
ZKOUŠKY


příprava probíhá jak
v jazyce německém,
tak i anglickém
podrobnosti >>Vážení zájemci o jazykové služby, naše soukromá jazyková škola pro nadcházející školní rok 2022/2023 nabízí:

- kurzy anglického a německého jazyka všech úrovní, od úplných začátečníků až po profesionální (po)státnicovou úroveň, přípravné kurzy k maturitním, státním a mezinárodním zkouškám, konverzační kurzy, firemní kurzy, soukromou výuku, doučování a kondiční hodiny, překladatelské a tlumočnické služby, konzultační a poradenskou činnost.

Nabízíme profesionální flexibilní tým jazykových lektorů se zahraničními zkušenostmi, orientaci na přání a potřeby zákazníka, kvalifikované a kompetentní pojetí výuky, propojení gramatické teorie s konverzační praxí.
Jazykové kurzy pro veřejnost budou ve školním roce 2022/2023 probíhat na SOŠ J. Sousedíka, Benátky 1779, Vsetín (Rybníky).
Výuka od září 2022 do června 2023 - naše kurzy neodpadají!

Rozšiřte řady našich spokojených zákazníků - rádi se staneme Vašimi průvodci na cestě k růstu, úspěchu a sebezdokonalení! Těšíme se na Vás!

PhDr. Mgr. Josef Mišun
vedoucí lektor
garant odborné úrovně
Josef Mišun


Vstupni a výstupní úroveň našich jazykových kurzů určujeme ve smyslu Evropského referenčniho rámce pro jazyky, tedy v úrovních A1, A2, B1, B2, C1 a C2.
PhDr. Mgr. Josef Mišun
                                    - profesionální jazykové služby od roku 1997
                                    - professioneller Sprachenservice seit dem Jahre 1997
                                    - professional language services since 1997

Engineered for your success                                                 Tailored to your needs
 
Josef Mišun (c) 2011