logo


Tel.: 732 850 154
E-mail: josef.misun@seznam.cz


"Scientia est potentia - Vědění je moc"

hlavicka

KONVERZACE
Studijní materiály, náplň a zaměření jednotlivých kurzů rádi přizpůsobíme potřebám a cílům jejich účastníků! Přechod mezi úrovněmi je možný!

Vedle klasických jazykových kurzů, rozvíjejících veškeré jazykové dovednosti (porozumění čtenému a slyšenému, mluvnice, psaný a mluvený projev) a přípravných kurzů k maturitním, státním a mezinárodním zkouškám poskytujeme rovněž kurzy konverzační, rozvíjející především mluvený projev a porozumění slyšenému.

info  Tyto kurzy jsou určeny zájemcům středně a velmi pokročilým (tedy od úrovně A2/B1 ve smyslu Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

cas   Kurz probíhá 1x týdně v odpoledních či podvečerních hodinách a trvá dvě vyučovací hodiny.

penize  Cena konverzačního kurzu je 5.500,- Kč za školní rok.

FIREMNÍ KURZY
Studijní materiály, náplň a zaměření jednotlivých kurzů rádi přizpůsobíme potřebám a cílům jejich účastníků! Přechod mezi úrovněmi je možný!

Důležitou součástí naší činnosti jsou kurzy anglického a německého jazyka pro firemní klientelu.

info  Nabízíme Vám kurzy AJ a NJ všech úrovní - od úplných začátečníků až po profesionální (po)státnicovou úroveň. Vedle klasických jazykových kurzů poskytujeme rovněž kurzy konverzační a kurzy obchodně či jinak odborně zaměřené.

cas   Kurzy probíhají v ranních, odpoledních nebo podvečerních hodinách - podle domluvy. Firemní jazykové kurzy probíhají zpravidla ve firemních prostorách - přijedeme za Vámi!

penize  Ceny firemních jazykových kurzů jsou smluvní a začínají od 400,- Kč za vyučovací hodinu.

 
Josef Mišun (c) 2011