logo


Tel.: 732 850 154
E-mail: josef.misun@seznam.cz


"Scientia est potentia - Vědění je moc"

hlavicka

NABÍDKA KURZŮ

Vážení zájemci, uvedené jazykové kurzy jsou Vám nabízeny s cílem dále zdokonalovat a rozvíjet Vaše znalosti anglického a německého jazyka, a to od základu, systematicky, důkladně, s důrazem jak na gramaticko - stylistickou, tak na komunikačně - konverzační dimenzi daného jazyka, přirozeně v souladu s Vašimi přáními, požadavky a potřebami.

V případě Vašeho zájmu budou kurzy probíhat od září 2022 do června 2023, vždy podle domluvy, v odpoledních podvečerních (případně ranních či dopoledních) hodinách, na dohodnutém místě (Vsetín nebo podle domluvy).

Maximální počet účastníků v jedné skupině je dvanáct, obvyklý počet je osm.

Jazykové kurzy pro veřejnost budou ve školním roce 2022/2023 probíhat na SOŠ J. Sousedíka, Benátky 1779, Vsetín (Rybníky).

Úvodní setkání zájemců se uskuteční na začátku září tohoto roku, všichni budou včas vyrozuměni.>> ANGLIČTINA
přehled nabízených kurzů
anglického jazyka

>> NĚMČINA
přehled nabízených kurzů
německého jazyka

 
Josef Mišun (c) 2011