logo


Tel.: 732 850 154
E-mail: josef.misun@seznam.cz


"Scientia est potentia - Vědění je moc"

hlavicka

NĚMČINA
Vážení zájemci, níže uvedené jazykové kurzy jsou Vám nabízeny s cílem dále zdokonalovat a rozvíjet Vaše znalosti německého jazyka, a to od základu, systematicky, důkladně, s důrazem jak na gramaticko - stylistickou, tak na komunikačně - konverzační dimenzi daného jazyka, přirozeně v souladu s Vašimi přáními, požadavky a potřebami. V případě Vašeho zájmu budou kurzy probíhat od září 2022 do června 2023 vždy podle domluvy, v odpoledních a podvečerních (případně ranních) hodinách, na dohodnutém místě (Vsetín nebo podle domluvy). Maximální počet účastníků v jedné skupině je dvanáct, obvyklý počet je osm. Studijní materiály, náplň a zaměření jednotlivých kurzů rádi přizpůsobíme potřebám a cílům jejich účastníků! Přechod mezi jednotlivými úrovněmi je možný! Ceník jazykových kurzů: kurzovné je 5.500,- Kč za školní rok, kurz bude realizován při alespoň 7 zájemcích. Jsme připraveni kurzy realizovat i při šesti zájemcích (cena 6.200,- Kč), pěti zájemcích (7.300,-Kč ) resp. čtyřech zájemcích (cena 8.400,- Kč). Při 9 – 12 účastnících poskytujeme slevu, cena je 5.000,- Kč.

Jazykové kurzy pro veřejnost budou ve školním roce 2022/2023 probíhat na SOŠ J. Sousedíka, Benátky 1779, Vsetín (Rybníky).

 • Němčina pro (chronické) začátečníky
  2 vyučovací hodiny, vždy jedno odpoledne týdně, učebnice "Sprechen Sie Deutsch" - 1. díl
  Značka kurzu: NJ - 22/1                                                                                          Cena kurzu: 5.500,- Kč


 • Němčina pro mírně pokročilé
  2 vyučovací hodiny, vždy jedno odpoledne týdně, učebnice "Sprechen Sie Deutsch" - 1. (a 2.) díl.
  Značka kurzu: NJ - 22/2                                                                                          Cena kurzu: 5.500,- Kč


 • Němčina pro středně pokročilé
  2 vyučovací hodiny, vždy jedno odpoledne týdně, učebnice "Sprechen Sie Deutsch" - 2. (a 3.) díl
  Značka kurzu: NJ - 22/3                                                                                          Cena kurzu: 5.500,- Kč


 • Němčina pro středně až velmi pokročilé
  2 vyučovací hodiny, vždy jedno odpoledne týdně, učebnice "Sprechen Sie Deutsch" - 3. díl
  Značka kurzu: NJ - 22/4                                                                                          Cena kurzu: 5.500,- Kč


 • Němčina pro velmi pokročilé
  2 vyučovací hodiny, vždy jedno odpoledne týdně, učebnice "Sprechen Sie Deutsch" - 3. a 4. díl
  Značka kurzu: NJ - 22/5                                                                                          Cena kurzu: 5.500,- Kč


 • Němčina pro velmi pokročilé - příprava na státní základní (všeobecnou) jazykovou zkoušku a Goethe-Zertifikat B2 (C1), případně Österreichisches Sprachdiplom
  2 vyučovací hodiny, vždy jedno odpoledne týdně. Studijní materiály v ceně kurzu!
  Je možno dohodnout čtyřhodinovou intenzívní verzi-cena od 9.000,- Kč.
  Značka kurzu: NJ - 22/6                                                                                          Cena kurzu: 5.500,- Kč


 • Němčina - Konverzace
  konverzace v německém jazyce, pro středně (a více) pokročilé, moderní pojetí, aktuální slovní zásoba, 2 vyučovací hodiny, vždy jedno odpoledne týdně, studijní materiály v ceně kurzu!
  Značka kurzu: NJ - 22/7                                                                                          Cena kurzu: 5.500,- Kč


 • Němčina - přípravný kurz k maturitě z Nj
  pro studenty maturitních studijních oborů, nástavbového studia a další zájemce, 2 vyučovací hodiny, vždy jedno odpoledne týdně, studijní materiály v ceně kurzu!
  Značka kurzu: NJ - 22/8                                                                                          Cena kurzu: 5.000,- Kč

 
Josef Mišun (c) 2011