logo


Tel.: 732 850 154
E-mail: josef.misun@seznam.cz


"Scientia est potentia - Vědění je moc"

hlavicka

PŘÍPRAVA K MATURITĚ

Již tradičně pořádáme přípravné jazykové kurzy k maturitní zkoušce z anglického a německého jazyka.

info   Účastníci těchto kurzů jsou systematicky a cíleně připravováni na úspěšné složení cizojazyčné části zkoušky dospělosti, a to v její nové podobě (státní maturita).

cas   Kurz probíhá 1x týdně odpoledních či podvečerních hodinách, trvá dvě vyučovací hodiny - v případě zájmu či potřeby je možno dohodnout čtyřhodinovou intenzívní výuku.

penize   Cena základního kurzu je 5.000,- Kč za školní rok.

PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY

info  Rádi Vás připravíme na úspěšné složení státních (základní a všeobecná) a mezinárodních (PET, FCE, CAE, Zertifikat Deutsch, City & Guilds, Österreichisches Sprachdiplom a jiné) jazykových zkoušek.

cas  Kurz probíhá 1x týdně v odpoledních či podvečerních hodinách, trvá dvě vyučovací hodiny - v případě zájmu či potřeby je možno dohodnout čtyřhodinovou intenzívní výuku.

Systematicky a cíleně Vás připravíme na Vámi požadovaný typ zkoušky.

penize  Cena základního kurzu je 5.500,- Kč za školní rok.

 
Josef Mišun (c) 2011